Category Archives: Годишни извештаи

Финансиски извештаји за 2016 година

Овде можете да ги видите Годишнитe финансиски  извештаји за 2016 година за работењето на НУ национален конзерваторски центар – Скопје

Годишен извештај за 2009

Во прилог е годишниот извештај за 2009 година.
Download