This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title

ЈАВЕН ОГЛАСбр.01/2020 за вработување на неопределено работно време за 3 (три) лица

НУ Национален конзерваторски центар – Скопје објавува оглас за вработување на  3 (три) лица на следните работни места:

Две лица – Даватели на услуги

  1. КУЛ 03 04 Д03 003 Стручен работник за архитектонско наследство – конзерватор, Одделение за градителско наследство, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно култрно наследство………………………………………..1 извршител
  2. КУЛ 03 04 Г03 008 Соработник за меѓународна соработка, Оддел за издавачка дејност, меѓнародна соработка и популаризација на култрното наследство, ИНДОК-ЦЕНТАР, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно културно наследство……………………………………………………………………………………………..1 извршител

И едно (1)  помошно-техничко лице:

  1. КУЛ 04 01 Б03 001 Хигиеничар, Оддел за хигиена, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи…………………………………………………………. 1 извршител

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Во врска со објавениот Јавен оглас од страна на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, за прием на пет (5) лица за пет (5) работни места, објевен на ден 19.10.2019 година, во дневните весници „Независен” и „Коха” и на 21.10.2019 година во дневниот весник „Нова Македонија” се поништува со Одлука бр. 04-423/10 од 28.10.2019 година.

Во прилог ви ја доставуваме Одлуката за поништување. ВИДИ

Јавен оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛАС
за прием на пет (5) лица на неопределено време за пет (5) работни места

Се распишува јавен оглес за прием на пет (5) лица на неопределено време.

Набавка на потрошен материјал за печатење – тонери, рибони, кетриџи

Во прилог е линкот за ЈАВНАТА НАБАВКА види

Финансиски извештаји за 2016 година

Овде можете да ги видите Годишнитe финансиски  извештаји за 2016 година за работењето на НУ национален конзерваторски центар – Скопје

Старото градско јадро на Кратово заштитено со Закон

Донесувањето на Законот ќе овозможи постабилен и поодржлив континуитет во зачувувањето, проучувањето и ревитализацијата на македонското културно наследство … повеќе

Конзервација на Шарена џамија со пари од САД

Фасадата на Шарената џамија во Тетово ќе биде конзервирана и реставрирана со американски пари. Амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс, и нашата министерка за култура Елизабета Канческа-Милевска вчера потпишаа меморандум за доделување грант од околу 95.000 долари. Донацијата е една од најголемите за оваа година во Европа.

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Објава за ангажирање финансиски советник за потребите на Директниот грант за проектот „Конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане“, финансиран преку програмата ИПА 2009 Рокот за доставување на пријавите е пет (5) дена по објавувањето.

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Објава за ангажирање финансиски советник за потребите на Директниот грант за проектот „Конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане“, финансиран преку програмата ИПА 2009 Рокот за доставување на пријавите е пет (5) дена по објавувањето.

Проект Златкова кула Кратово

Благодарение на Грантот на ЕУ за одржување на рехабилитацијата на културното наследство во Западен Балкан (EU Grant for Sustaining the Rehabilitation of Cultural Heritage in the Western Balkans) координиран од Работната група за култура и општество на РСС, како дел од проектот Љубљански процес II: Рехабилитација на нашето заедничко наследство, Националниот конзерваторски центар – Скопје изврши консолидација (инјектирање) на фасадните ѕидови на Златковата кула во Кратово, (Activity 1) ) со цел да се спречи понатамошното оштетување на ова значајно културно добро.