Годишен извештај за 2009

Во прилог е годишниот извештај за 2009 година.
Download