Category Archives: Извештаи

Финансиски извештаји за 2016 година

Овде можете да гi видите Годишниte финансиски  извештајi за 2016 година за работењето на НУ национален конзерваторски центар – Скопје