Увид на Аквадуктот во Скопје

Заеднички увид на Аквадуктот во Скопје со Мемет Селмани, Директор на Националниот конзерваторски центар, Мирка Илоска – Раководител на реализација на проектот, Цветанка Хаџи Пецова – Конзерваторски надзор, Елена Ивановиќ – археолог конзерватор и Никола Веселинов – документатор.
Дренажниот процес е во завршна фаза и се очекува да заврши деновиве што особено не радува и со тоа следи следната дел од првата фаза , зајакнување на инклинираните столбови со претходно нивно стабилизирање.

You may also like...