Во сеќавање на МОМЧИЛО ТРАЈКОВСКИ 1958 – 2024

Почитувани, Ве известуваме дека на 06.06.2024 година (четврток) со почеток во 12:00 часот во просториите на НУ Музеј на Македонија (Кино Сала) ќе се одржи комеморација за нашиот драг и почитуван колега Момчило Трајковски Read More

Годишни извештаи за работата на НУ НККЦ за 2023 година

Годишен извештај за работењето на НУ НКЦ за 2023 година ВИДИ Финансиски извештаи сметка 603 ВИДИ сметка 787 ВИДИ Сметка 785 – 18 ВИДИ Сметка 785 – 41 ВИДИ

Годишен извештај за пристап до податоци од јавен карактер за 2023 година

Годишен извештај за пристап до податоци од јавен карактер за 2023 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  (од 1.01.2023 до 31.12.2023)   Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај  имателите на информации; ВИДИ ИЗВЕШТАЈ

Годишни извештаии за 2022 година

Годишен извештај за работата на НУНКЦ за 2022 година ВИДИ Финансиски извештаи Сметка 603  ВИДИ Сметка 787-15 ВИДИ Сметка 787-18 ВИДИ Сметка 785-22 ВИДИ Сметка 785-37 ВИДИ Сметка 785-41 ВИДИ

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” Струга

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” Струга

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” е заведен како РЕГИСТРИРАН СПОМЕНИК со ц.р.406, врз основа на Решение .бр. 176 од 07.12.1954 год. Издадено од Централен завод, Скопје и со Дополнување со реш. бр. 08-707/11  Read More

ПОНИШТУВАЊЕ на Одлуката за избор на кандидат по Јавен оглас бр. 02/2022

СЕ ПОНИШТУВАОдлуката за избор на кандидат по Јавен оглас бр. 02/2022 за вработување на неопределено време, со бр. 04-351/21 на Комисијата за спроведување на постапката за вработување за работно место бр. 2 – Давател Read More

ОДЛУКА за повторен избор на кандидат по Јавен оглас бр.02/2022

Врз основа на објавениот Оглас за вработување бр.02/2022, и Записникот од работата на Комисијата за повторна селекција на кандидати (бр. 04-5/1 од 04.01.2023) ВИДИ ОДЛУКА

Конечен ревизорски извештај

Конечен ревизорски извештај

Во прилог е Конечниот ревизорски извештај ВИДИ