Category Archives: Огласи за вработување

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Во врска со објавениот Јавен оглас од страна на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, за прием на пет (5) лица за пет (5) работни места, објевен на ден 19.10.2019 година, во дневните весници „Независен” и „Коха” и на 21.10.2019 година во дневниот весник „Нова Македонија” се поништува со Одлука бр. 04-423/10 од 28.10.2019 година.

Во прилог ви ја доставуваме Одлуката за поништување. ВИДИ

Јавен оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛАС
за прием на пет (5) лица на неопределено време за пет (5) работни места

Се распишува јавен оглес за прием на пет (5) лица на неопределено време.