Category: Надзор

Конечен ревизорски извештај

Конечен ревизорски извештај

Во прилог е Конечниот ревизорски извештај ВИДИ

Увид на Аквадуктот во Скопје

Заеднички увид на Аквадуктот во Скопје со Мемет Селмани, Директор на Националниот конзерваторски центар, Мирка Илоска – Раководител на реализација на проектот, Цветанка Хаџи Пецова – Конзерваторски надзор, Елена Ивановиќ – археолог конзерватор и Read More