Годишен план за Јавни набавки за 2024 година

Во прилог е Годишниот план за Јавни набавки за 2024 година ВИДИ

You may also like...