Археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци

Прашање:

Информации за археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци. До кога е предвидено да трае истражувањето и на кој дел од територијата на Дабниште се одвива истото? Дополнително, дали истражувањето е во некаков застој и доколку да, кога би продолжило да се одвива по нормален тек?

Одговор:

  • НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, по тој основ нема никакви информации за било какви дејствија на територија на село Дабниште, Општина Кавадарци;
  • Доколку се работи за систематски археолошки истражувања, тоа е во надлежност на Археолошки музеј на Северна Македонија или на ЛУ Музеј и Галерија – Кавадарци;

You may also like...