ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Во врска со објавениот Јавен оглас од страна на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, за прием на пет (5) лица за пет (5) работни места, објевен на ден 19.10.2019 година, во дневните весници „Независен” и „Коха” и на 21.10.2019 година во дневниот весник „Нова Македонија” се поништува со Одлука бр. 04-423/10 од 28.10.2019 година.

Во прилог ви ја доставуваме Одлуката за поништување. ВИДИ

You may also like...