План за Јавни набавки за 2023 година

Во прилог е Годишниот план за Јавни набавки за 2023 ВИДИ

You may also like...