Годишен план за јавни набавки за 2022 година

Во прилог е годишниот план  за јавни набавки за 2022 година на НУ Национален конзерваторски центар Скопје.

ВИДИ

You may also like...