Годишен план за Јавни набавки за 2021 година

Во прилог е одлуката и Годишниот план за јавни набавки за 2021 година.

Види ОДЛУКА

Види План

You may also like...