Akte të brendshme

Statuti i institucionit SHIHNI

RREGULLA

  1. Libri për përcaktimin e orarit të orarit të punës
  2. Libri për përmbajtjen e reklamës së brendshme
  3. Libri për kriteret më të ngushta për zbatimin e vlerësimit të efektit të ofruesve të shërbimeve publike