Kontakt

Republika e Maqedonisë së Veriut
IN Qendra Nacionale për Konservim – Shkup

Josif Mihajlovikj 7, 1000-Skopje,
P.O.Box 225,
tel. ++ 389 2 3227 240, fax: ++ 389 2 3227 240,
email: contact@heritage.gov.mk;
web: http://www.heritage.gov.mk,

 
Personat përgjegjës për ndërmjetësim me informacione për kërkesa informacioni me karakter publik në Qendrën Kombëtare të Konservimit Shkup
Ljupco Tanurovsi
tel: ++ 389 02 3227 240; faksi ++ 389 02 3227-240;
email: webmaster@heritage.gov.mk