Структура на организацијата

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

– Заради спроведување на анализа за избраните и именуваните лица, како и обемот и составот на управните и надзорните одбори во институциите од јавниот сектор, Ве молиме да ни ги доставите следните податоци:

Izveshtai_Odluki_2022_001 Resenie_Direktor003 Resenie_Imenuvanje_UO_001 Resenie_Razresuvanje_Direktor_001 Resenie_razresuvanje_UO_005 Resenija001

You may also like...