ЈАВЕН ОГЛАСбр.01/2020 за вработување на неопределено работно време за 3 (три) лица

НУ Национален конзерваторски центар – Скопје објавува оглас за вработување на  3 (три) лица на следните работни места:

Две лица – Даватели на услуги

  1. КУЛ 03 04 Д03 003 Стручен работник за архитектонско наследство – конзерватор, Одделение за градителско наследство, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно култрно наследство………………………………………..1 извршител
  2. КУЛ 03 04 Г03 008 Соработник за меѓународна соработка, Оддел за издавачка дејност, меѓнародна соработка и популаризација на култрното наследство, ИНДОК-ЦЕНТАР, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно културно наследство……………………………………………………………………………………………..1 извршител

И едно (1)  помошно-техничко лице:

  1. КУЛ 04 01 Б03 001 Хигиеничар, Оддел за хигиена, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи…………………………………………………………. 1 извршител

Види оглас

Пријава

You may also like...