Финансиски извештаи за 2017 година

Овде можете да ги видите извештаите за финансиското работење на НУ Национален конзерваторски центар – СкопјеБуџетска сметка

Донаторски сметки

самофинансирачки