Category Archives: Финансиски Извештаи

Финансиски извештаи за 2017 година

Овде можете да ги видите извештаите за финансиското работење на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје

Финансиски извештаји за 2016 година

Овде можете да гi видите Годишниte финансиски  извештајi за 2016 година за работењето на НУ национален конзерваторски центар – Скопје